Notki biograficzne – wspomnienia

NOTKI BIOGRAFICZNE – WSPOMNIENIA

Szanowni Państwo

Poniżej znajdziecie Państwo  wspomnienia i notki biograficzne jeńców Oflagu II C. Lista ich jest oczywiście otwarta. Mamy nadzieję, że lista ta będzie ciągle rosła, wszak w Oflagu IIC przetrzymywano prawie siedem tysięcy Polskich Oficerów września, naszych Ojców.

Zamiarem naszym jest by te wspomnienia i notki dotyczyły spraw związanych z drogą życiową jeńców przed wrześniem 1939, z ich pobytem w obozie oraz z działalnością po wyzwoleniu.

Oczekiwanym jest, aby materiały te były wzbogacone kilkoma fotografiami, a łączna ich objętość zawierała 2500 do 6000 znaków. Materiały te co do zasady, powinny być opracowywane przez rodziny i bliskich jeńców, ewentualnie w szczególnych przypadkach przez inne osoby na podstawie dostępnych materiałów faktograficznych.

 

Zapraszamy do redagowania czy współredagowania. Deklarujemy naszą pomoc w technicznym opracowaniu i składzie materiałów.

 

Zarząd Stowarzyszenia Woldenberczyków

 

1. Babski Władysław

2. Baj Kazimierz

3. Bitner Zdzisław

4. Borakowski Henryk

5. Brzezicki Arkady

6. Busiakiewicz Jan Feliks

7. Chlebda Stanisław

8. Choraszewski Damazy

9. Dembek Wacław Mikołaj

10. Domański Witold Stanisław

11. Frankowski Julian

12. Klimczewski Wincenty

13. Koncewicz Ryszard

14. Kosicki Henryk

15. Libura Innocenty

16. Ludwiczak Witalis

17. Niczko Michał

18. Paluchowski Marian

19. Pazda Zygmunt

20. Pigłowski Roman

21. Przybyszewski Zbigniew

22. Ratajczak Leon

23. Rytwiński Witold

24. Sochoń Zygmunt

25. Stawicki Henryk

26. Switalski Kazimierz

27. Szalewicz Wacław

28. Tokarczyk Józef

29. Uniatycki Michał

30. Unrug Józef

31. Wójcik Zygmunt