Notki biograficzne – wspomnienia

NOTKI BIOGRAFICZNE – WSPOMNIENIA

Szanowni Państwo

Poniżej znajdziecie Państwo  wspomnienia i notki biograficzne jeńców Oflagu II C. Lista ich jest oczywiście otwarta. Mamy nadzieję, że lista ta będzie ciągle rosła, wszak w Oflagu IIC przetrzymywano prawie siedem tysięcy Polskich Oficerów września, naszych Ojców.

Zamiarem naszym jest by te wspomnienia i notki dotyczyły spraw związanych z drogą życiową jeńców przed wrześniem 1939, z ich pobytem w obozie oraz z działalnością po wyzwoleniu.

Oczekiwanym jest, aby materiały te były wzbogacone kilkoma fotografiami, a łączna ich objętość zawierała 2500 do 6000 znaków. Materiały te co do zasady, powinny być opracowywane przez rodziny i bliskich jeńców, ewentualnie w szczególnych przypadkach przez inne osoby na podstawie dostępnych materiałów faktograficznych.

 

Zapraszamy do redagowania czy współredagowania. Deklarujemy naszą pomoc w technicznym opracowaniu i składzie materiałów.

 

Zarząd Stowarzyszenia Woldenberczyków

 

1. Babski Władysław

2. Baj Kazimierz

3. Bitner Zdzisław

4. Borakowski Henryk

5. Brandys Marian

6. Brzezicki Arkady

7. Busiakiewicz Jan Feliks

8. Chlebda Stanisław

9. Choraszewski Damazy

10. Dembek Wacław Mikołaj

11. Domański Witold Stanisław

12. Fiński Otto

13. Frankowski Julian

14. Klimczewski Wincenty

15. Koncewicz Ryszard

16. Kosicki Henryk

17. Kotański Wacław

18. Laskowski Kazimierz

19. Libura Innocenty

20. Ludwiczak Witalis

21. Maleszka Edmund

22. Niczko Michał

23. Paluchowski Marian

24. Paprocki Antoni

25. Pazda Zygmunt

26. Pigłowski Roman

27. Polak Zenon

28. Przybyszewski Zbigniew

29. Ratajczak Leon

30. Rudzki Kazimierz

31. Rutkowski Tadeusz

32. Rytwiński Witold

33. Skupiński Eugeniusz

34.  Sochoń Zygmunt

35. Stawicki Henryk

36. Switalski Kazimierz

37. Szalewicz Wacław

38. Tokarczyk Józef

39. Trojanowski Edward

40. Trojanowski Wojciech

41. Uniatycki Michał

42. Unrug Józef

43. Wallner Alfred Maksymilian Karol

44. Wójcik Zygmunt

45. Zaleski Stanisław