Notki biograficzne – wspomnienia

NOTKI BIOGRAFICZNE – WSPOMNIENIA

Szanowni Państwo

Poniżej znajdziecie Państwo  wspomnienia i notki biograficzne jeńców Oflagu II C. Lista ich jest oczywiście otwarta. Mamy nadzieję, że lista ta będzie ciągle rosła, wszak w Oflagu IIC przetrzymywano prawie siedem tysięcy Polskich Oficerów września, naszych Ojców.

Zamiarem naszym jest by te wspomnienia i notki dotyczyły spraw związanych z drogą życiową jeńców przed wrześniem 1939, z ich pobytem w obozie oraz z działalnością po wyzwoleniu.

Oczekiwanym jest, aby materiały te były wzbogacone kilkoma fotografiami, a łączna ich objętość zawierała 2500 do 6000 znaków. Materiały te co do zasady, powinny być opracowywane przez rodziny i bliskich jeńców, ewentualnie w szczególnych przypadkach przez inne osoby na podstawie dostępnych materiałów faktograficznych.

 

Zapraszamy do redagowania czy współredagowania. Deklarujemy naszą pomoc w technicznym opracowaniu i składzie materiałów.

 

Zarząd Stowarzyszenia Woldenberczyków

 

1. Babski Władysław

2. Baj Kazimierz

3. Bitner Zdzisław

4. Borakowski Henryk

5. Brandys Marian

6. Brzezicki Arkady

7. Busiakiewicz Jan Feliks

8. Chlebda Stanisław

9. Choraszewski Damazy

10. Dembek Wacław Mikołaj

11. Domański Witold Stanisław

12. Frankowski Julian

13. Klimczewski Wincenty

14. Koncewicz Ryszard

15. Kosicki Henryk

16. Kotański Wacław

17. Libura Innocenty

18Ludwiczak Witalis

19. Niczko Michał

20. Paluchowski Marian

21. Pazda Zygmunt

22. Pigłowski Roman

23. Przybyszewski Zbigniew

24. Ratajczak Leon

25. Rytwiński Witold

26. Sochoń Zygmunt

27. Stawicki Henryk

28. Switalski Kazimierz

29. Szalewicz Wacław

30. Tokarczyk Józef

31. Trojanowski Edwards

32. Uniatycki Michał

33. Unrug Józef

34. Wójcik Zygmunt