Notki biograficzne – wspomnienia

NOTKI BIOGRAFICZNE – WSPOMNIENIA

Szanowni Państwo

Poniżej znajdziecie Państwo  wspomnienia i notki biograficzne jeńców Oflagu II C. Lista ich jest oczywiście otwarta. Mamy nadzieję, że lista ta będzie ciągle rosła, wszak w Oflagu IIC przetrzymywano prawie siedem tysięcy Polskich Oficerów września, naszych Ojców.

Zamiarem naszym jest by te wspomnienia i notki dotyczyły spraw związanych z drogą życiową jeńców przed wrześniem 1939, z ich pobytem w obozie oraz z działalnością po wyzwoleniu.

Oczekiwanym jest, aby materiały te były wzbogacone kilkoma fotografiami, a łączna ich objętość zawierała 2500 do 6000 znaków. Materiały te co do zasady, powinny być opracowywane przez rodziny i bliskich jeńców, ewentualnie w szczególnych przypadkach przez inne osoby na podstawie dostępnych materiałów faktograficznych.

 

Zapraszamy do redagowania czy współredagowania. Deklarujemy naszą pomoc w technicznym opracowaniu i składzie materiałów.

 

Zarząd Stowarzyszenia Woldenberczyków

 

1. Babski Władysław

2. Baj Kazimierz

3. Bitner Zdzisław

4. Borakowski Henryk

5. Brandys Marian

6. Brzezicki Arkady

7. Busiakiewicz Jan Feliks

8. Chlebda Stanisław

9. Choraszewski Damazy

10. Dembek Wacław Mikołaj

11. Domański Witold Stanisław

12. Fiński Otto

13. Frankowski Julian

14. Klimczewski Wincenty

15. Koncewicz Ryszard

16. Kosicki Henryk

17. Kotański Wacław

18. Laskowski Kazimierz

19. Libura Innocenty

20. Ludwiczak Witalis

21. Maleszka Edmund

22. Niczko Michał

23. Paluchowski Marian

24. Pazda Zygmunt

25. Pigłowski Roman

26. Polak Zenon

27. Przybyszewski Zbigniew

28. Ratajczak Leon

29. Rutkowski Tadeusz

30. Rytwiński Witold

31. Sochoń Zygmunt

32. Stawicki Henryk

33. Switalski Kazimierz

34. Szalewicz Wacław

35. Tokarczyk Józef

36. Trojanowski Edwards

37. Uniatycki Michał

38. Unrug Józef

39. Wallner Alfred Maksymilian Karol

40. Wójcik Zygmunt

41. Zaleski Stanisław