Kontakt

Siedziba:

Muzeum Woldenberczyków

ul. Gorzowska 11

66-520 Dobiegniew

tel. 095 76 11 095

Santander Bank 02 1090 1362 0000 0001 3060 2304

KRS: 0000059678; Regon 211227559; NIP 599 27 75 817

kontakt@woldenberczycy.pl

Zarząd Stowarzyszenia

Wiesław Dembek                             – prezes (w.dembek@op.pl)

Sylwia Łaźniewska                           – wiceprezes

Andrzej Pazda                                  – wiceprezes (andrzej@pazda.pl)

Irena Zmaczyńska                            – sekretarz (Dyrektor Muzeum Woldenberczyków) (muzeum@woldenberczycy.pl)

Andrzej Grzybowski                        – członek (grzybowskia@interia.pl)

Anna Matuchniak-Mystkowska         – członek

Dariusz Stawicki                               – członek (dariuszstawicki@wp.pl)

Komisja rewizyjna

Bożena Kurkowiak                          – przewodnicząca

Marta de Mezer                               – członek

Lech Rytwiński                                – członek

Grzegorz Stach                               – członek

Stanisława Wyrzykowska                – członek