Kontakt

Siedziba:

Muzeum Woldenberczyków

ul. Gorzowska 11

66-520 Dobiegniew

tel. 095 76 11 095

Bank Zachodni WBK 02 1090 1362 0000 0001 3060 2304

kontakt@woldenberczycy.pl

Zarząd:

Wiesław Dembek                             – prezes                   w.dembek@op.pl

Andrzej Pazda                                  – wiceprezes             andrzej@pazda.pl

Leszek Waloch                                 – wiceprezes             urzad@dobiegniew.pl

Irena Zmaczyńska                            – sekretarz                muzeum@woldenberczycy.pl

Przemysław Słowiński                      – członek                  p.slowinski@interia.pl

Andrzej Grzybowski                         – członek                  grzybowskia@interia.pl

Dariusz Stawicki                               – członek                  dariuszstawicki@wp.pl

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Andrzej Błaszczyk             – przewodniczący

Bożena Kurkowiak                            – wiceprzewodnicząca

Lech Rytwiński                                  – członek

Eugeniusz Sztelle                             – członek