Kontakt

Siedziba:

Muzeum Woldenberczyków

ul. Gorzowska 11

66-520 Dobiegniew

tel. 095 76 11 095

Santander Bank 02 1090 1362 0000 0001 3060 2304

KRS: 0000059678; Regon 211227559; NIP 599 27 75 817

kontakt@woldenberczycy.pl

Zarząd Stowarzyszenia

Wiesław Dembek                             – prezes (w.dembek.kontakt@gmail.com)

Sylwia Łaźniewska                           – wiceprezes (s.lazniewska@dobiegniew.pl)

Andrzej Pazda                                  – wiceprezes (andrzej@pazda.pl)

Sabina Jóżwiak                                 – sekretarz (s.jozwiak@dobiegniew.pl

Andrzej Grzybowski                         – członek (grzybowskia@interia.pl)

Anna Matuchniak-Mystkowska         – członek (anna.matuchniak@wp.pl)

Jadwiga Bogucka-Bąk                        – członek (jadwiga.bogucka-bak@zhp.net.pl)