Wrzesień 1939

19.08.2021

WRZESIEŃ 1939

 

W dniu 22 sierpnia 1939 r. Hitler na naradzie z wyższymi dowódcami Wehrmachtu powiedział:

Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być naszym pierwszym zadaniem. Dla celów propagandy podam jakąś przyczynę wybuchu wojny, mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach z rozpoczęciem
i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni!

 

 mapa

Animowana mapa kampanii wrześniowej 1939 według wikipedia z dnia 19.08.2021

II Rzeczypospolita znalazła się w śmiertelnym uścisku wrogich sił:

  • w dniu 1 września 1939 o godz. 4.45 wojska niemieckie uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy, a więc od zachodu i północy;
  • tego samego dnia ok. godziny 5:00 Polskę zaatakowały od południa z terytorium Słowacji wojska niemieckie i słowackie;
  • od 12 września w regionach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej rozpoczęły się akty dywersji i zbrojne ataki nacjonalistów ukraińskich;
  • 17 września Polskę zaatakowała od wschodu Armia Czerwona.

W 6 lat później były szef sztabu w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu Generał Alfred Jodl stwierdził na procesie norymberskim: – Do roku 1939 byliśmy oczywiście w stanie sami rozbić Polskę. Ale nigdy – ani w roku 1938, ani w 1939 – nie zdołalibyśmy naprawdę sprostać skoncentrowanemu wspólnemu atakowi tych państw [tzn. Wielkiej Brytanii, Francji, Polski].
I jeśli nie doznaliśmy klęski już w roku 1939, należy to przypisać jedynie faktowi, że podczas kampanii polskiej około 110 dywizji francuskich i brytyjskich pozostało kompletnie biernych wobec 23 dywizji niemieckich.

Tylko w wyniku walk z Niemcami życie straciło we wrześniu ok. 3 tysiące oficerów polskiej armii. Ok. 19 tysięcy oficerów trafiło do niewoli niemieckiej, ok. 22 tysiące do niewoli sowieckiej. Niewolę niemiecką przeżyła znacząca większość jeńców. Z niewoli sowieckiej nie wrócił niemal nikt.

Traktujmy opisane fakty jako bolesne i groźne memento.