Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA

NA KADENCJĘ

2022-2026

W dniu 15 pażdziernika 2022r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Woldenberczyków, będące – zgodnie ze statutem – jego najwyższym organem wybrało Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia na nową kadencję 2022-2026 w poniżej przedstawionym składzie:

 

Zarząd Stowarzyszenia

Wiesław Dembek                             – prezes

Sylwia Łaźniewska                           – wiceprezes

Andrzej Pazda                                  – wiceprezes

Sabina Jóżwiak                                – sekretarz

Andrzej Grzybowski                        – członek

Anna Matuchniak-Mystkowska        – członek

Jadwiga Bogucka-Bąk                       – członek

 

 

Komisja Rewizyjna:

Bożena Kurkowiak                          – przewodnicząca

Marta de Mezer                               – członek

Lech Rytwiński                                – członek

Jacek Kobus                                    – członek

Ewa Grzankowska                           – członek