Władze Stowarzyszenia

INFORMACJA O NOWYCH WŁADZACH STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW

NA KADENCJĘ 2014-2017

 

W dniu 3 września 2014 r. odbyło się na terenie Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Woldenberczyków, będące – zgodnie ze statutem – jego najwyższym organem. Wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia na nową kadencję 2014-2017 w poniżej przedstawionym składzie.

zarzad

Fot. L. Rytwiński

Zarząd na ganku Muzeum Woldenberczyków – na zdjęciu od lewej:

Wiesław Dembek                             – prezes

Leszek Waloch                                 – wiceprezes (Burmistrz Dobiegniewa)

Andrzej Pazda                                  – wiceprezes

Przemysław Słowiński                    – członek

Irena Zmaczyńska                            – sekretarz (Dyrektor Muzeum Woldenberczyków)

Andrzej Grzybowski                        – członek

Dariusz Stawicki                               – członek

 

Komisja Rewizyjna:

Eugeniusz Sztelle                            – przewodniczący

Bożena Kurkowiak                          – wiceprzewodnicząca

Lech Rytwiński                                – członek

Kazimierz Andrzej Błaszczyk          – członek