Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA

NA KADENCJĘ

2018-2022

W dniu 22 września 2018r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Woldenberczyków, będące – zgodnie ze statutem – jego najwyższym organem wybrało Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia na nową kadencję 2018-2022 w poniżej przedstawionym składzie:

zarzad2018

Fot. L. Rytwiński

Zarząd Stowarzyszenia

Wiesław Dembek                             – prezes

Sylwia Łaźniewska                           – wiceprezes

Andrzej Pazda                                  – wiceprezes

Irena Zmaczyńska                            – sekretarz (Dyrektor Muzeum Woldenberczyków)

Andrzej Grzybowski                        – członek

Anna Matuchniak-Mystkowska         – członek

Dariusz Stawicki                               – członek

 

 

komisja2018

Komisja Rewizyjna:

Bożena Kurkowiak                          – przewodnicząca

Marta de Mezer                               – członek

Lech Rytwiński                                – członek

Grzegorz Stach                               – członek

Stanisława Wyrzykowska                – członek