75-ta Rocznica Zbrodni Katyńskiej

18.04.2015

 

W związku z 75. rocznicą zbrodni katyńskiej Stowarzyszenie Woldenberczyków, którego celem jest podtrzymywanie pamięci o losach jeńców wojennych – w większości oficerów – żołnierzy II Rzeczypospolitej, którzy przebywali w niewoli niemieckiej, oddaje hołd pamięci tysięcy polskich jeńców w niewoli radzieckiej, wymordowanych na polecenie władz stalinowskich. Nasza znajomość losów Woldenberczyków, Ich patriotyzmu, kreatywności i siły twórczej, udokumentowanych wspomnieniami jeńców, pozwala nam wyjątkowo dobitnie zrozumieć niewysłowiony ogrom straty, jaka poniósł naród polski w wyniku zbrodni katyńskiej. Działając wśród rodzin jeńców dzielimy ból Rodziny Katyńskiej, która jest naszą wspólną, wielką rodziną jeniecką.

 

Zarząd Stowarzyszenia Woldenberczyków

Warszawa, Poznań, Dobiegniew 14 kwietnia 2015 r.