Informacja nt. Fundacji Woldenberczykow

20.01.2019

Z upoważnienia i na prośbę Pana Tadeusza Bednarczuka informujemy uprzejmie iż w dniu 22 września 2018 r. podjęto decyzję o likwidacji Fundacji Woldenberczyków. Ze swej strony wyjaśniamy że użyte ze względów formalnych słowo „likwidacja” oznacza w praktyce integrację Fundacji ze Stowarzyszeniem Woldenberczyków. Była to decyzja wspólna zarządów obu organizacji oraz kierownictwa Gminy Dobiegniew. W sytuacji reaktywowania i rozwoju aktywności Stowarzyszenia, misję Fundacji Woldenberczyków można uznać za zakończoną. Wyrażamy serdeczne podziękowanie za dokonaną pracę Prezesowi Fundacji – Kol. Tomaszowi Rogozińskiemu oraz pozostałym członkom jej Zarządu.  

 

Poniżej zamieszczamy formalną informację o likwidacji Fundacji

 

likwidacja

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Woldenberczyków 2018

29.09.2018

 

(Walne Zgromadzenie info na stronę_1)