Program Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Woldenberczyków

06.09.2016

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Woldenberczyków

10 września 2016 r.

 

Program Zgromadzenia

Projekt

 1. Powitanie zgromadzonych i słowo wstępne – Wiesław Dembek prezes Stowarzyszenia.
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 5. Wystąpienie prezesa nt. działalności Stowarzyszenia za okres wrzesień 2014 – sierpień 2016r.
 6. Informacja sekretarz Stowarzyszenia Ireny Zmaczyńskiej nt. sytuacji finansowej za okres wrzesień 2014 – sierpień 2016 r. oraz na dzień 31 sierpnia 2016, w tym stan opłacania składek członkowskich.
 7. Informacja wiceprezesa Andrzeja Pazdy nt. stanu osobowego Członków Stowarzyszenia.
 8. Dyskusja nad wystąpieniami i sformułowanie wniosków nt. zamierzeń na lata 2016-2018, tj. do końca obecnej kadencji zarządu Stowarzyszenia.
 9. Nadanie członkostwa honorowego zasłużonym członkom Stowarzyszenia.
 10. Prezentacja założeń do przyszłej zmiany Statutu.
 11. Sprawy różne.

 

26 sierpnia 2016.