Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2023  16:02

 

logoWOld

Misją Stowarzyszenia Woldenberczyków jest zapewnienie ciągłości pamięci
o Oflagu II C Woldenberg

– największym obozie jenieckim, w którym przebywali oficerowie polscy w niewoli niemieckiej –
oraz upowszechnianie wiedzy o fenomenie historycznym i kulturowym tego obozu
przy użyciu współczesnych środków komunikacji społecznej

Dzien 8 maja Dzien zwyciestwa

Więcej informacji w zakładce aktualności