Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2022  21:47

 

logoWOld

Misją Stowarzyszenia Woldenberczyków jest zapewnienie ciągłości pamięci
o Oflagu II C Woldenberg

– największym obozie jenieckim, w którym przebywali oficerowie polscy w niewoli niemieckiej –
oraz upowszechnianie wiedzy o fenomenie historycznym i kulturowym tego obozu
przy użyciu współczesnych środków komunikacji społecznej

 

X Rajd drogą ewakuacji Oflagu II C Woldenberg info na strone

 

Więcej informacji w zakładce aktualności