Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2022  19:45

 

logoWOld

Misją Stowarzyszenia Woldenberczyków jest zapewnienie ciągłości pamięci
o Oflagu II C Woldenberg

– największym obozie jenieckim, w którym przebywali oficerowie polscy w niewoli niemieckiej –
oraz upowszechnianie wiedzy o fenomenie historycznym i kulturowym tego obozu
przy użyciu współczesnych środków komunikacji społecznej

A strona glowna sierpien 22

 

Więcej informacji w zakładce aktualności