Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2022  21:22

 

logoWOld

Misją Stowarzyszenia Woldenberczyków jest zapewnienie ciągłości pamięci
o Oflagu II C Woldenberg

– największym obozie jenieckim, w którym przebywali oficerowie polscy w niewoli niemieckiej –
oraz upowszechnianie wiedzy o fenomenie historycznym i kulturowym tego obozu
przy użyciu współczesnych środków komunikacji społecznej

z tek twórczości woldenberskiej Nike zwucieska

Więcej informacji w zakładce aktualności