Opracowania

Opracowania własne i zamówione

(wg. czasu ich powstania)

 1. Oflag IIC Woldenberg Wczoraj i dziś
 2. Historia Obozu Oflag II C Woldenberg
 3. Ślad Woldenberczyków w życiu Dobiegniewa po 1945 roku
 4. Film z ceremonii odsłonięcia pomnika Woldenberczyków w 2009 roku, autor Jacek Pazda
 5. Oflag IIC Woldenberg – to brzmi jak tajemnica – wydanie pierwsze
 6. Film z jubileuszu XXX lecia muzeum w 2017, autor Jacek Pazda
 7. Kontakty Oflagu IIC z Armią Krajową
 8. Pamięć Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie po roku 1989
 9. Działalność Koła Elektryków w Obozie Jenieckim w Oflagu IIC w Woldenbergu
 10. Listy miłosne –   materiały zebrane i opracowane staraniem Lecha Rytwińskiego (syna Witolda), jego żony Ewy i ich córek Gabrieli, Izabeli, Aleksandry. Olsztyn, 2018 r.
 11. Album „Konspiracyjna twórczość artystyczna jeńców Oflagu IIC w latach 1940-44” – wybór i oprawa graficzna K.i P.Wyrzykowscy
 12. Sport jeniecki w Oflagach IIB Arnswalde, IIC Woldenberg, IID Gross Born. Analiza socjologiczna
 13. Oflag IIC Woldenberg – to brzmi jak tajemnica – wydanie drugie
 14. Funkcja społeczna literatury – wykład por. I.Libury
 15. Ucieczka – wspomnienie Zdz. Kużmierskiego-Pacaka
 16. Dziennik jeńca Oflagu IIC Woldenberg Innocentego Libury – opr. Konrad Małys OSB

 

 

Literatura:

Literatura woldenberska