Opracowania

Opracowania własne i zamówione

(wg. czasu ich powstania)

 1. Oflag IIC Woldenberg Wczoraj i dziś
 2. Historia Obozu Oflag II C Woldenberg
 3. Ślad Woldenberczyków w życiu Dobiegniewa po 1945 roku
 4. Film z ceremonii odsłonięcia pomnika Woldenberczyków w 2009 roku, autor Jacek Pazda
 5. Oflag IIC Woldenberg – to brzmi jak tajemnica – wydanie pierwsze
 6. Film z jubileuszu XXX lecia Muzeum 2017, autor Jacek Pazda
 7. XXX – lecie Muzeum Woldenberczyków 2017
 8. Kontakty Oflagu IIC z Armią Krajową
 9. Pamięć Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie po roku 1989
 10. Działalność Koła Elektryków w Obozie Jenieckim w Oflagu IIC w Woldenbergu
 11. Listy miłosne –   materiały zebrane i opracowane staraniem Lecha Rytwińskiego (syna Witolda), jego żony Ewy i ich córek Gabrieli, Izabeli, Aleksandry. Olsztyn, 2018 r.
 12. Album „Konspiracyjna twórczość artystyczna jeńców Oflagu IIC w latach 1940-44” – wybór i oprawa graficzna K.i P.Wyrzykowscy
 13. Sport jeniecki w Oflagach IIB Arnswalde, IIC Woldenberg, IID Gross Born. Analiza socjologiczna
 14. Oflag IIC Woldenberg – to brzmi jak tajemnica – wydanie drugie
 15. Funkcja społeczna literatury – wykład por. I.Libury
 16. Ucieczka – wspomnienie Zdz. Kużmierskiego-Pacaka
 17. Dziennik jeńca Oflagu IIC Woldenberg Innocentego Libury – opr. Konrad Małys OSB
 18. Woldenberczycy – Bliscy i Znani, Żołnierze Września 1939 i Powstania Warszawskiego – Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Pazdy – link do okładki 

 

 

Literatura:

Literatura woldenberska