Wiesław Dembek

dembek

Wiesław Dembek przed bramą Muzeum Woldenberczyków i jego ojciec – Wacław Dembek
w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii

 

Wiesław Dembek – Prezes Stowarzyszenia, syn jeńca Oflagu II C – ppor. Wacława Dembka (1907-1994), który dostał się do niewoli po kapitulacji Warszawy, a jako zaewidencjonowany w Chełmie mógł wybierać pomiędzy niewolą niemiecką a sowiecką. Urodzony we Włochach (obecnie dzielnica Warszawy) w 1950 r. Mieszka we wsi Robercin pod Warszawą. Ma troje dzieci z dwóch małżeństw, najmłodsze 8-letnie. Z zawodu pracownik naukowy, zajmuje się ochroną przyrody. Jest zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. Posiada tytuł profesora zwyczajnego. Hobby – przyroda, łucznictwo, biała broń.

Adres e-mailowy: w.dembek@itp.edu.pl