Anna Matuchniak-Mystkowska

  anna1    anna2

Anna Matuchniak-Mystkowska  i jej Dziadek  kpt. Konrad Majcherski

Anna Matuchniak-Mystkowska – wnuczka kpt. Konrada Majcherskiego, oficera 25 Pułku Piechoty z Piotrkowa Trybunalskiego, jeńca wojennego numer 613/X A, z oflagów X A Itzehoe, X A Sandbostel. X C Lübeck, II C Woldenberg.

Urodzona 25 marca 1955 r. w Łodzi, gdzie nadal mieszka. Jest w oflagowej rodzinie także jako żona Jana Mystkowskiego – syna jeńca wojennego por. Andrzeja Mystkowskiego, jeńca wojennego numer 1327/II B, z oflagów II B Arnswalde i II Gross Born.

Matka dwóch Synów: Konrada i Tadeusza, babka Krzysztofa Konrada.

Profesor socjologii, kierownik Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego – zajmuje się socjologią kultury i sztuki, socjologią francuską, socjologią historyczną, ruchami społecznymi, instytucjami kultury i publicznością.

Autorka książek o tematyce jenieckiej. Poprzez prace badawcze, publikacje, działalność społeczną w stowarzyszeniach i muzeach zajmuje się kultywowaniem pamięci o polskich żołnierzach i oficerach – jeńcach wojennych. Jest członkiem Rady Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Napisała m.in.: „Za drutami oflagów. Studium socjologiczne” (CMJW, Opole 2014), „Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613/X A” (CMJW, Opole 2016), „Niewola i nadzieja. Korespondencja wojenna Andrzeja i Krystyny Mystkowskich” (CMJW, Opole 2018 – w druku).

Hobby – turystyka piesza, rowerowa, jazda konna, narciarstwo, pływanie.

Adres e-mailowy: anna.matuchniak@wp.pl