Przemysław Słowiński

Przemysław Słowiński – Członek Zarządu Stowarzyszenia, urodzony w 1977 roku w Chojnie (woj. zachodniopomorskie) – historyk, prorektor ds. studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, adiunkt w Zakładzie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym, kierownik Pracowni Badań nad Oflagiem II C Woldenberg na tejże uczelni. Konsultant naukowy w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie oraz Muzeum Martyrologii w Słońsku. Obecnie w swoich badaniach skupia się nad dziejami najnowszymi, zwłaszcza w przedmiocie więzień i obozów jenieckich organizowanych przez III Rzeszę oraz prasy gorzowskiej po 1945 roku. Adres e-mailowy: p.slowinski@interia.pl