Irena Zmaczyńska

zmaczyńska

 

Irena Zmaczyńska – Sekretarz Stowarzyszenia, Dyrektor Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie. Piastuje to stanowisko od 2003 r. Zarządza unikatowymi zbiorami mającymi ogromną wartość historyczną, na które składają się znaczki poczty obozowej, drzeworyty, rzeźby, rękopisy i maszynopisy, nuty, zdjęcia, dyplomy, rozkazy polskiej i niemieckiej komendantury obozowej, identyfikatory, obozowe środki płatnicze, maski teatralne, przedmioty codziennego użytku, obrazy, grafika, projekty architektoniczne itp. Organizuje wystawy czasowe i różne imprezy związane z Oflagiem II C o charakterze wykraczającym poza zakres pracy typowego muzeum. Prowadzi bieżącą korespondencję z Członkami Stowarzyszenia, deponuje dane i życiorysy jeńców dostarczane przez ich rodziny. Adres e-mailowy: muzeum@woldenberczycy.pl