Leszek Waloch

waloch

 

Leszek Waloch – Wiceprezes Stowarzyszenia. Burmistrz Dobiegniewa. Lat 50, wykształcenie wyższe ekonomiczne. W przeszłości pracował w Urzędzie Miasta i Gminy
w Dobiegniewie i PPGR Dobiegniew. W latach 1991-1998 piastował funkcję Burmistrza Dobiegniewa. W tym okresie przewodniczył grupie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów województwa Lubuskiego. W 1997 r. za działalność samorządową nagrodzony drugą nagrodą Liderów Samorządności. Następnie kierował Oddziałem ZUS w Sulęcinie. W latach 1998-2000 był doradcą Wojewody Lubuskiego. Od roku 2000 pełnił funkcję Dyrektora Zarządu Drogowych Przejść Granicznych w Gorzowie Wlkp. Jest współzałożycielem Międzynarodowego Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej Dobiegniew Cup. Żona Alicja, syn Jakub. Zainteresowania: sport, turystyka krajowa i zagraniczna, historia. Zdjęcie i biogram ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobiegniew.