Sylwia Łaźniewska

Sylwia Łaźniewska – Wiceprezes Stowarzyszenia, ur. w 1973 r.

Absolwentka:

  • Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Matematyczno-Fizycznym o kierunku Fizyka,
  • kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim,
  • studiów podyplomowych o specjalności Zarządzanie w Administracji z Elementami Prawa Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.,
  • studiów podyplomowych o specjalności Rewitalizacja Miast, Organizacja i Finansowanie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2010-2014 Radna Rady Miejskiej w Dobiegniewie, przewodnicząca Komisji Finansowo-Gospodarczej.

Wiceprzewodnicząca Zarządu Celowego Związku Gmin  SGO5 w Starym Kurowie.

Członek Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Błękitni Dobiegniew”.

Członek Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przez 18 lat przedsiębiorca Gminy Dobiegniew.

W latach 2015-2018 Zastępca Burmistrza Dobiegniewa.

Od 21.11.2018 r. Burmistrz Dobiegniewa na kadencję 2018-2023.

Córka Pamela

Zainteresowania: książka, film, polityka.

Adres mailowy: s.lazniewska@dobiegniew.pl