Informacje i życzenia

22.12.2015

Szanowni Państwo – Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Woldenberczyków!

Miło mi poinformować, że w pierwszym dniu Świąt, tj. 25 grudnia, o godz. 20, na falach radiowych TOK FM zostanie wyemitowane powtórzenie zeszłorocznej audycji
o Oflagu II C Woldenberg.

Nowa audycja zostanie przygotowana i wyemitowana w końcu stycznia 2016, nawiązując do rocznicy wyzwolenia 30 stycznia 1945 r. 3200 Jeńców obozu w miejscowości Dziedzice (Deetz).
O dacie i godzinie tej audycji poinformujemy na stronie internetowej Stowarzyszenia.

W dniu 30 stycznia 2016 odbędą się w Dziedzicach obchody rocznicowe, połączone z uroczystym odsłonięciem nowej tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez nasze Stowarzyszenie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic. W tym dniu do Dziedzic dotrą harcerze dobiegniewscy – uczestnicy dorocznego rajdu pieszego szlakiem ewakuacji Oflagu. Oto ogólny program uroczystości, w których rolę gospodarza i organizatora wzięło na siebie Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic:

  • 10:45 Złożenie kwiatów oraz warta honorowa harcerzy z Dobiegniewa przy mogile poległych Woldenberczyków
  • 11:00 Msza św. w kościele w Dziedzicach
  • 11:45 Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
  • 12:15 Otwarcie wystawy „Igrzyska za drutami” poświęconej słynnej olimpiadzie sportowej, zorganizowanej przez Jeńców w 1944 r.
  • 12:45 Program artystyczny w budynku dawnej szkoły w Dziedzicach

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu.

Mam zaszczyt i przyjemność złożyć Państwu w imieniu swoim oraz Zarządu Stowarzyszenia najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne!

 

Z wyrazami szacunku

Wiesław Dembek

prezes Stowarzyszenia

Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Woldenberczyków 2-3 września

24.09.2015

INFORMACJA O PRZEBIEGU POSIEDZENIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW W DNIACH 2-3 WRZEŚNIA 2015 r.

W dniach 2-3 września w Dobiegniewie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Woldenberczyków. W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu, zaproszony został także Pan Tomasz Rogoziński – prezes Fundacji Woldenberczyków.

Pierwszego dnia uczestnicy posiedzenia udali się na uroczyste spotkanie do Kosina przy niedawno zidentyfikowanym grobie Jeńca Oflagu II C – Kapitana Władysława Sierko – który zmarł w trakcie ewakuacji obozu 30 stycznia 1945 roku. Historia ta została nieco wcześniej opisana na naszej stronie internetowej. W tym bardzo wzruszającym spotkaniu wzięła udział odnaleziona rodzina Kapitana, starosta powiatu pyrzyckiego – Pan Kazimierz Lipiński , z-ca wójta Gminy Przelewice – Pan Zbigniew Kupisz, miejscowi działacze (inicjatorzy poszukiwań) – Pan Kazimierz Grzybowski i Dariusz Jałoszyński oraz mieszkańcy Kosina. Zapewniona była eskorta wojskowa z jednostki w Stargardzie Szczecińskim. Na grobie złożono kwiaty i zapalono znicze. Tekst wystąpienia prezesa Stowarzyszenia znajduje się poniżej.

Tego samego dnia członkowie Zarządu złożyli kwiaty na zbiorowej mogile Jeńców poległych 30 stycznia 1945 r. w Dziedzicach w trakcie ewakuacji obozu. Następnie odbyło się serdeczne spotkanie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dziedzic, podtrzymującym pamięć tych wydarzeń i prowadzącym izbę muzealną z nimi związaną. Należy wyjaśnić, że 30 stycznia 1945 r. do majątku Deetz (obecnie Dziedzice) dotarł konwój złożony z 3200 Jeńców Oflagu II C Woldenberg ewakuowanego przez Niemców w obliczu zbliżającego się szybko frontu. Grupa ta stanowiła około połowę stanu obozu. Tegoż dnia konwój dogoniła pancerna szpica Armii Czerwonej. Jeńcy odzyskali wolność, lecz w trakcie nawiązanej z Niemcami walki poległo 17 polskich oficerów, a dalszych 30 odniosło rany. Po wojnie, na miejscu dawnego majątku wybudowano z udziałem środowiska Woldenberczyków szkołę podstawową, której nadano imię pchor. Tadeusza Starca – Jeńca Oflagu zamordowanego w 1944 roku przez niemieckich wartowników. Szkoła ta została zlikwidowana w roku 2006 w wyniku reformy oświaty. Budynek przejęło Stowarzyszenia Przyjaciół Dziedzic i założyło w niej Muzeum Wojskowości, Szkolnictwa i Wsi utrzymywane ze skromnej, gminnej dotacji dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia.

Następnego dnia odbyło się formalne posiedzenie Zarządu w jego pełnym składzie, z udziałem burmistrza Miasta i Gminy Dobiegniew – Pana Leszka Walocha (wiceprezesa Stowarzyszenia) oraz zastępcy burmistrza – Pani Sylwii Łaźniewskiej. W toku posiedzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie roku po jego powołaniu, w tym kwestie członkowskie i finansowe, oraz przedyskutowano kierunki najbliższych działań Stowarzyszenia. Motywem przewodnim była współpraca z władzami miasta i gminy Dobiegniew w zakresie przygotowania projektów na rzecz poprawy warunków funkcjonowania muzeum i terenu obozu. Przyjęto do grona Stowarzyszenia pięcioro nowych członków.

W toku obrad podjęto decyzję o ufundowaniu w Dziedzicach tablicy upamiętniającej wyzwolenie 3200 jeńców Oflagu II C i tragicznych wypadków z tym związanych. Tablica zostanie osadzona na głazie przed budynkiem dawnej szkoły im. pchor. Tadeusza Starca -Jeńca Oflagu. Koszt wykonania tablicy pokryje Stowarzyszenie Woldenberczyków dysponujące funduszem pochodzącym ze składek członkowskich, natomiast wkładem Stowarzyszenia Miłośników Dziedzic będzie głaz i praca związana z jego posadowieniem.

Jesteśmy bardzo zobowiązani Panu Burmistrzowi Leszkowi Walochowi oraz Pani Dyrektor Muzeum Woldenberczyków – Irenie Zmaczyńskiej za gościnne przyjęcie i pomoc w zorganizowaniu spotkania.

WYSTĄPIENIE PREZESA STOWARZYSZENIA WOLDENBERCZYKÓW – WIESŁAWA DEMBKA – NAD GROBEM KAPITANA WŁADYSŁAWA SIERKO NA CMENTARZU W KOSINIE

2 września 2015

Szanowni Państwo!

Aby w pełni docenić wyjątkowość obecnego spotkania, musimy wysilić naszą wyobraźnię.

- Styczeń 1945 roku. Słychać wyraźnie odgłosy szybko nadciągającego frontu. Po zasypanych śniegiem okolicznych drogach jadą niemieckie tabory wojskowe, cofające się pod naporem przeciwnika. Dniem i nocą po tychże drogach i bezdrożach ciągną upiorne konwoje wynędzniałych cieni w żołnierskich płaszczach, pędzone na zachód pod bronią wartowników. To sześć i pół tysiąca polskich oficerów – jeńców pobliskiego Oflagu II C Woldenberg. Wśród nich kpt marynarki Jan Busiakiewicz, ppor. Zygmunt Pazda, ppor. Stefan Rogoziński, ppor. Henryk Stawicki. Ich potomkowie stoją teraz tutaj obok mnie.

W konwoju znajduje się również ciężko chory, 46-letni zawodowy oficer – kpt Władysław Sierko. Kapitan Sierko – podobnie jak wszyscy jeńcy – wie, że nadciągający front niesie wyzwolenie i że wynik wojny jest już przesądzony. I tego dnia, w wyniku krwotoku wewnętrznego wywołanego morderczym marszem, przychodzi Mu umierać na zlodowaciałym klepisku miejscowej stodoły.

My, synowie tamtych Jeńców, przekroczyliśmy już w większości wiek 60 lat, ale mieliśmy kiedyś 46 lat i małe dzieci, więc możemy sobie po trosze wyobrazić, jak trudno jest umierać, gdy upragniona wolność – wolność, o której śniło się codziennie przez 6 lat na zawszonej pryczy obozowej, jest tak blisko, a w domu pozostaje żona i osierocone dzieci. Jedyna pociecha to uścisk ręki przyjaciela i jego słowo, że zaopiekuje się osieroconą rodziną. Tenże przyjaciel – porucznik Stanisław Moszyński dotrzymuje solennie danego przyjacielowi słowa. Dzięki temu rodzina Kapitana Sierko jest dzisiaj także z nami.

Ale fatum Kapitana działa dalej. Jego nazwisko, wypalone niewyraźnie gwoździem na drewnianym krzyżu zostaje w trakcie przebudowy nagrobka przeinaczone i grób Kapitana Sierko pozostaje samotny przez następnych 70 lat, pomimo poszukiwań podejmowanych przez rodzinę.

Fatum to przecina dopiero siła wrażliwości patriotycznej dwóch miejscowych obywateli, którzy inicjują identyfikację grobu i włączają w to nasze Stowarzyszenie. Jeśli zastanawiamy się niekiedy, czy działalność naszego Stowarzyszenia ma sens, bo przecież Jeńców obozu już nie ma, to ta historia jak żadna inna utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy ciągle potrzebni.

Ponieważ naczelnym celem naszego Stowarzyszenia jest podtrzymywanie pamięci o jeńcach Oflagu II C, czuję się w obowiązku złożyć serdeczne podziękowania Panom Dariuszowi Jałoszyńskiemu oraz Kazimierzowi Grzybowskiemu za podjęcie poszukiwań oraz przedstawicielom miejscowych władz samorządowych za życzliwość dla sprawy i obecność na dzisiejszym spotkaniu.

Dziękuję bardzo serdecznie w imieniu wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Wiesław Dembek

Kosin, 2 września 2015.

Krajowa Wystawa Filatelistyczna „ŻOŁNIERZ POLSKI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ”

21.08.2015

W dniach 21-24 października 2015 r. w Koszalinie zorganizowana zostanie Krajowa Wystawa Filatelistyczna „ŻOŁNIERZ POLSKI PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ”. Organizują ją: Koszaliński Okręg Polskiego Związku Filatelistycznego, Miasto Koszalin, Politechnika Koszalińska oraz Poczta Polska. Eksponatami na wystawie będą między innymi znaczki słynnej poczty obozowej, wykonane przez Jeńców Oflagu II C Woldenberg. Do Komitetu Honorowego Wystawy zostali zaproszeni: Prezes Stowarzyszenia – prof. Wiesław Dembek oraz  Dyrektor Muzeum Woldenberczyków – Pani Irena Zmaczyńska.

Kategoria: aktualności | 1 komentarz

ODNALAZŁ SIĘ GRÓB ORAZ RODZINA KAPITANA WŁADYSŁAWA SIERKO!

18.08.2015

 

Podczas ewakuacji obozu w styczniu 1945 roku, IV batalion grupy Zachód był konwojowany przez Niemców szlakiem Seegenfelde (Tarnowo), Gross Latzkow (Laskowo), Woitfick (Oćwieka). 30 stycznia skrajnie wyczerpani i żywieni zgniłymi kartoflami z parników jeńcy dotarli do wsi Cossin (Kosin). Tamże, w stodole, na kilkunastostopniowym mrozie, zmarł Jeniec – kapitan Władysław Sierko. Przed śmiercią poprosił przyjaciela – por. Stanisława Moszyńskiego – o zaopiekowanie się jego żoną i dwojgiem dzieci. Batalion został popędzony dalej, zaś kapitana Sierko pochowano na miejscowym cmentarzu. Drewniany krzyż z nazwiskiem został z czasem zastąpiony betonowym, a jego wykonawca, nie będąc najwidoczniej w stanie odczytać zatartego nazwiska, wyrył na krzyżu nazwisko Sterko. W ten sposób grób kapitana Sierko zniknął z oficjalnych rejestrów. Rodzinie w chaosie powojennym Jego grobu nie udało się odnaleźć, pomimo podejmowanych poszukiwań.

Po 70 latach inicjatywę zidentyfikowania Zmarłego podjęli dwaj okoliczni mieszkańcy – nauczyciel historii w gimnazjum w Przelewicach – Pan Dariusz Jałoszyński oraz emerytowany rolnik – Pan Kazimierz Grzybowski. Pan Jałoszyński zwrócił się do naszego Stowarzyszenia o pomoc w uzyskaniu jakichkolwiek informacji o Zmarłym. Na podstawie literatury udało się odtworzyć trasę ewakuacji i fakty z nią związane, jednak dezorientował nas fakt, że kpt Sterko nie figurował na liście jeńców Oflagu II C. Przełom nastąpił w kilka dni później, gdy Pan Grzybowski studiując listę, odnalazł na niej zbliżone nazwisko kpt Władysława Sierko. Poszliśmy więc tym tropem. Przeszukując Internet oraz wykorzystując dane uzyskane przez Pana Jałoszyńskiego w archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu udało się ustalić szereg danych personalnych kpt Władysława Sierko. Był On dowódcą plutonu artylerii w 65. Starogardzkim Pułku Piechoty i dostał się do niewoli 4 września w trakcie walk w rejonie Grudziądza.

Pozostawał problem odszukania rodziny Kapitana i potwierdzenia Jego tożsamości. W archiwalnych danych zachował się przedwojenny adres korespondencyjny żony kpt Sierko w Bydgoszczy. Studiując Internet udało się dowiedzieć, jaki jest współczesny numer zachowanej od czasów przedwojennych kamienicy. W tym momencie do akcji wkroczyli dziennikarze Telewizji Bydgoszcz, zainspirowani przez Pana Kazimierza Grzybowskiego. Rodzina kapitana Władysława Sierko została odnaleziona! Okazało się, że por. Stanisław Moszyński rzetelnie wywiązał się z obietnicy danej umierającemu koledze. W kilka miesięcy po powrocie z niewoli ożenił się z wdową i miał z Nią troje dzieci.

Sprawa stała się głośna. Przebieg i wyniki poszukiwań wyemitowały trzy stacje telewizyjne (m.in. http://szczecin.tvp.pl/21097568/odnaleziony-po-70-latach). Obecnie nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z rodziną kpt Sierko i umawiamy się już wszyscy na wzruszające spotkanie podczas planowanego na dzień 2. września 2015 odwiedzenia grobu Kapitana przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Zdjęcie Kapitana Sierko

Kategoria: aktualności | 1 komentarz

Kolejna odsłona wystawy „Igrzyska za drutami”

30.05.2015

W dniu 27.05.2015 r. w siedzibie Sejmu RP w Warszawie miało miejsce otwarcie czasowej wystawy pamiątek i eksponatów prezentujących ideę sportu i ducha olimpijskiego w obozach jenieckich w czasie II Wojny Światowej. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a wśród zgromadzonych muzealiów dominowały pamiątki z obozowej Olimpiady, która odbyła się w Oflagu II C Woldenberg w 1944 roku.

Wystawę uroczyście otworzył Marszałek Sejmu – Radosław Sikorski.
Powitanie wygłosił Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki – Tomasz Jagodziński.  Środowisko Woldenberczyków reprezentowali m.in.: Prezes Stowarzyszenia Woldenberczyków – Wiesław Dembek, Dyrektor Muzeum Woldenberczyków (Sekretarz Stowarzyszenia) – Irena Zmaczyńska, członkowie Stowarzyszenia – Pan Zdzisław Izydorczak z Małżonką oraz Prezes Michał Listkiewicz, Prezes Fundacji Woldenberczyków – Tomasz Rogoziński, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Dobiegniew – Marcin Pawłowski.

Jak zwykle, spotkanie było miłą okazją do wymiany uwag, poglądów, wspomnień
i wizytówek. Co bardzo ważne, wystawa „Igrzyska za drutami” znajdzie się latem w Muzeum Woldenberczyków i będzie tam także we wrześniu, kiedy planowany jest tradycyjny zjazd Członków naszego Stowarzyszenia!

Wszystkie zdjęcia z wernisażu – autorstwa Pana Marcina Pawłowskiego – można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Dobiegniew: http://www.dobiegniew.pl/

1 2 3 4

75-ta Rocznica Zbrodni Katyńskiej

18.04.2015

 

W związku z 75. rocznicą zbrodni katyńskiej Stowarzyszenie Woldenberczyków, którego celem jest podtrzymywanie pamięci o losach jeńców wojennych – w większości oficerów – żołnierzy II Rzeczypospolitej, którzy przebywali w niewoli niemieckiej, oddaje hołd pamięci tysięcy polskich jeńców w niewoli radzieckiej, wymordowanych na polecenie władz stalinowskich. Nasza znajomość losów Woldenberczyków, Ich patriotyzmu, kreatywności i siły twórczej, udokumentowanych wspomnieniami jeńców, pozwala nam wyjątkowo dobitnie zrozumieć niewysłowiony ogrom straty, jaka poniósł naród polski w wyniku zbrodni katyńskiej. Działając wśród rodzin jeńców dzielimy ból Rodziny Katyńskiej, która jest naszą wspólną, wielką rodziną jeniecką.

 

Zarząd Stowarzyszenia Woldenberczyków

Warszawa, Poznań, Dobiegniew 14 kwietnia 2015 r.   

Wernisaż wystawy „Sport za drutami”

22.03.2015

SPORT ZA DRUTAMI

Muzeum Niepodległości w Warszawie

19 marca 2015

19 marca 2015 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbył się wernisaż wystawy „Sport za drutami”. Wystawa ta, pod patronatem honorowym Prezydenta RP, jest rozwinięciem wystawy „Igrzyska za drutami”, prezentowanej w Muzeum Sportu i Turystyki w okresie 10 września 2014 – 22 lutego 2015. Wiodącym motywem wystaw są igrzyska olimpijskie zorganizowane w 1944 r. w Oflagu II C Woldenberg.

Autorami scenariusza wystawy są Agnieszka Fietkiewicz Zapalska i Tomasz Skoczek
z Muzeum Sportu i Turystyki, za realizację odpowiadają Robert Hasselbusch i Marek Kowalski z Muzeum Niepodległości.

Wystawę otworzyli oraz gości powitali: Pan Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości i Pan Tomasz Jagodziński – dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki. W części oficjalnej zostały wygłoszone referaty: Sport w obozach jenieckich (Agnieszka Fietkiewicz Zapalska) oraz Sport jako antidotum na „chorobę drutów kolczastych” – edukacyjne wykorzystanie wystawy (Jolanta Załęczny).

W obszernym informatorze z wystawy, oprócz wyżej wymienionych referatów i listy eksponatów, znajduje się wprowadzenie Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego. Organizatorzy podkreślali światową unikalność eksponatów wystawy i deklarowali plany podjęcia starań o wpisanie ich na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Na wernisażu środowisko Woldenberczyków reprezentowali: prof. Wiesław Dembek – Prezes Stowarzyszenia Woldenberczyków oraz Pan Prezes Michał Listkiewicz – Członek Stowarzyszenia.

Wystawa prezentowana będzie w kolejnych odsłonach w różnych instytucjach, m.in. w gmachu Sejmu RP.

Sprawozdanie z XIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Oflagu IIC Woldenber08.03.2015

Konkurs adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów.

W organizowanych do tej pory konkursach udział wzięło ponad 1000 uczestników ze szkół z

województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

W tegorocznej edycji udział wzięło 45 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z

Trzebicza, Strzelec KĘ., Międzychodu, Krzyża Wlkp., Starego Kurowa, Zwierzyna, Bierzwnika,

Krzęcina, Dobiegniewa oraz Gorzowa Wlkp.

 

Nagrody dla uczestników i laureatów Konkursu ufundowali: Stowarzyszenie Woldenberczyków,

Fundacja Woldenberczyków, Starostwo Powiatowe w Strzelcach KĘ., Pan Tomasz Rogoziński, Pani

Anna Matuchniak – Krasuska oraz Gmina Dobiegniew.

 

Recytacje uczestników oceniało jury powołane przez organizatora w składzie:

 

– dr Przemysław Słowiński – Prorektor do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Gorzowie Wlkp.

– Pan Tomasz Rogoziński – Prezes Fundacji Woldenberczyków

– mgr Marcin Pawłowski- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu

i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

 

Laureatam i tegorocznej edycji konkursu zostali :

 

Kategoria szkoły podstawowe:

Michał Sopielewski – SP w Strzelcach Kraj.

Aleksandra Wielgos – SP Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Gorzowie Wlkp.

Maja Maćków – SP w Dobiegniewie

 

Wyróżnienia:

Katarzyna Maciaszek – SP w Strzelcach Kraj.

Aleksandra Rutkowska – SP w Krzęcinie

 

Kategoria szkoły gimnazjalne :

 

Nagroda Grand Prix ufundowana przez Stowarzyszenie Woldenberczyków

Ewa Pelińska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

 

Laureaci

Julia Koczerba – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Weronika Teska – Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie

Patrycja Piechota – Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie

Marcin Polański – Gimnazjum w Starym Kurowie

 

Wyróżnienia:

Katarzyna Lewandowska – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Barlinku

Wiktoria Boruń – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Barlinku

Wiktoria Kostka – Zespół Szkół w Dobiegniewie

 

Irena Zmaczyńska, Katarzyna Górniacka

DSC_0803

DSC_0893

dyplom1

dyplom2