Dariusz Stawicki

stawicki

Dariusz Stawicki – Członek Zarządu Stowarzyszenia, syn jeńca Oflagu II C – ppor. Henryka Stawickiego (1911–1986), absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, po klęsce kampanii wrześniowej internowanego w rejonie Tomaszowa Lubelskiego. Urodzony w Łodzi w 1945 r., zamieszkały w Łodzi.  Żonaty (żona Bogumiła). Ma dwoje dzieci (syn Sebastian l. 39  i córka Gabriela l. 35). Do roku 2011 pracował na stanowisku projektanta układów torowych w Biurze Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych w Łodzi.   Od 2011 r. – emeryt. Hobby: sport – piłka nożna, obecnie działacz PZPN w Kolegium Sędziów.
Adres e-mailowy: dariuszstawicki@wp.pl