Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2024  21:55

 

logoWOld

Misją Stowarzyszenia Woldenberczyków jest zapewnienie ciągłości pamięci
o Oflagu II C Woldenberg

– największym obozie jenieckim, w którym przebywali oficerowie polscy w niewoli niemieckiej –
oraz upowszechnianie wiedzy o fenomenie historycznym i kulturowym tego obozu
przy użyciu współczesnych środków komunikacji społecznej

material na str glowna 4

Więcej informacji w zakładce aktualności