Informacja nt. Fundacji Woldenberczykow

20.01.2019

Z upoważnienia i na prośbę Pana Tadeusza Bednarczuka informujemy uprzejmie iż w dniu 22 września 2018 r. podjęto decyzję o likwidacji Fundacji Woldenberczyków. Ze swej strony wyjaśniamy że użyte ze względów formalnych słowo „likwidacja” oznacza w praktyce integrację Fundacji ze Stowarzyszeniem Woldenberczyków. Była to decyzja wspólna zarządów obu organizacji oraz kierownictwa Gminy Dobiegniew. W sytuacji reaktywowania i rozwoju aktywności Stowarzyszenia, misję Fundacji Woldenberczyków można uznać za zakończoną. Wyrażamy serdeczne podziękowanie za dokonaną pracę Prezesowi Fundacji – Kol. Tomaszowi Rogozińskiemu oraz pozostałym członkom jej Zarządu.  

 

Poniżej zamieszczamy formalną informację o likwidacji Fundacji

 

likwidacja

Razem dla Muzeum Woldenberczyków

Untitled                            fot. Krzysztof Kubasiewicz

 

Możliwości finansowania rozbudowy Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie był głównym tematem spotkania Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak z włodarzami gminy – Burmistrzem Leszkiem Walochem i jego zastępcą Sylwią Łaźniewską, jakie odbyło się w dniu 8 listopada br.

Samorząd województwa w przyszłorocznym budżecie przeznaczy 562 tys. zł, m.in. na wkład własny do projektu tej placówki. Dodatkowo, jak stwierdzono, istnieje też możliwość pozyskania dofinansowania Muzeum Woldenberczyków w ramach Programu Współpracy Interreg.

Więcej: http://lubuskie.pl/news/22143/806/Razem-dla-Muzeum-Woldenberczykow/d,news-bootstrap/

 

 

Muzeum w miejscu pamięci

4.10.2017

 

Muzeum wystaw info wrz 2017

 

« 1 z 2 »

Obchody 30-lecia Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

20.09.2017

 

Info o uroczystosc v_1

XXX-lecie Muzeum Fotomigawki Jana Mystkowskiego

« 2 z 4 »

XXX lecie Muzeum Fotomigawki Lecha Rytwińskiego

« 1 z 13 »